Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene. Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder, to eller flere styremedlemmer.

navn vervtlf e-postgruppe
John Sigve Risanger Kretsleder 901 17 957@epostTasta
Katrine Stenslandvisekretsleder911 87 893 @epostBryne
Camilla Surnevik Kristiansenstyremedlem948 73 632 @epostRennesøy
Johan Andreas Håland Thorkaas Fritatt styreverv 2019-2020Gand
Kristina AuestadFritatt styreverv 2020Hana
Emil Surnevik Kristiansenstyremedlem412 26 336@epostMadlamark
Eiliv Skomedalstyremedlem975 46 593 @epostHana
Mathilde Ø. Johannessenvaramedlem949 81 506@epostTasta
Johannes Rettedalvaramedlem920 28 446@epostJørpeland
Geir Tysselandvaramedlem924 49 150@epostBogafjell

Roverkontakt Magrete Tendenes Ruud, møter med tale-, forslag- og stemmerett på kretsstyremøtene.