Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene. Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder, to eller flere styremedlemmer.

navn vervtlf e-postgruppe
John Sigve Risanger Kretsleder 901 17 957@epostTasta
Katrine Stenslandvisekretsleder911 87 893 @epostBryne
Anne Cecilie Skår Nilsenstyremedlem401 78 519@epostBekkefaret
Eiliv Skomedalstyremedlem975 46 593 @epostHana
Brit Reidunn Pedersenstyremedlem936 97 206@epostSunde
Emil Surnevik Kristiansenstyremedlem412 26 336@epostMadlamark
Johan Andreas Håland Thorkaas styremedlem412 99 128@epostGand
Geir H. Tysseland1. vara906 96 176@epostBogafjell
Erik Andersen2. vara951 96 944@epostBore

Roverkontakt Oddbjørn Mestad Rønnestad, møter med tale-, forslag- og stemmerett på kretsstyremøtene.