Bestemmelser om kretsting 

Bestemmelser om kretsting finner du i organisasjonsbestemmelsene § 2.1.

Kretstingsting arrangeres hvert år. Neste kretsting er 18. februar 2023.

Tidligere kretsting

Kretsting 2022. Bore, 19. februar
Kretsting 2021; Google Meet, 20. februar
Kretsting 2020; Bekkefaret, 7. mars
Kretsting 2019. Rennesøy, 2. februar
Kretsting 2018. Sola, 3. februar.
Kretsting 2017. Hana, 4. februar.
Kretsting 2016. Ålgård, 6. februar.
Kretsting 2015. Bryne, 7. februar.