Årsmelding 2018 (pdf)  Sakspapirer 2019 samlet (pdf)


 

Sakliste 2019

 

  1. Konstituering
  2. Årsmelding 2018
  3. Regnskap 2018   
  4. Budsjett 2019
  5. Hypersys; sentral kontingentinnkreving og refusjon av gruppens kontingentandel
  6. Strategiplan 2019-2021    
  7. Landstingsaker                                                                                               
  8. Valg ved valgkomite 2019                                                                                          
  9. Valg ved kretsstyret 
  10. Orienteringssaker 

 

 

Til Kretsting 2019 (forsiden)