Roverombudet har i oppgave å lage arrangementer for roverne i kretsen og lage saker som påvirker roverne. Ombudet blir valgt på kretsroverting som arrangeres hvert år i august.

 

Rogaland Roverombud 2023-2024