BOGAFJELL
gruppeleder
tlf:+47 90696176
Geir H. Tysseland
e-postg.h.tysseland@gmail.com
GAND
gruppeleder
tlf:+47 936 13 757
Irene Volden
e-postgruppeleder@gandspeiderne.no
HANA
gruppeleder
tlf:+47 93482892
Øystein Johnsrud
e-postgruppeleder@hanaspeider.org
HØLE
gruppeleder
tlf:+47 90699668
Gunnlaug Hilde Sigmundsen
e-postgunnlaug17@yahoo.no
LURA
gruppeleder
tlf:+47 98093998
Arne Thorsen/ Marianne Kleppe-Chung
e-postmk366@kirken.no