BEKKEFARET
gruppeleder
tlf:+47 90644352
Ole Gabrielsen
e-postgruppeleder@bekkefaretspeiderne.no
BYHAUGEN, SPEIDING FOR ALLE!
gruppeleder
tlf:+47 93664034
Karen Margrethe Sture
e-postkarenmargrethe@gmail.com
ENGØYHOLMEN SJØSPEIDERGRUPPE
gruppeleder
tlf:+47 90610969
Aksel T. Onarheim
e-postaksel.tidemand.onarheim@lyse.net
HINNA
gruppeleder
tlf:+47 91318845
Beth Erfjord
e-postbeth.erfjord@lyse.net
HUNDVÅG
gruppeleder
tlf:+47 93488740
Trond Erik Børresen
e-posthundvaag.km@gmail.com 
KAMPEN - hvilende fra januar 2020
gruppeleder
tlf:
Tone Middelthon
e-posttm638@kirken.no
MADLAMARK
gruppeleder
tlf:+47 99246582
Åshild L. Fidje
e-postmadlamarkspeider@gmail.com
RENNESØY
gruppeleder
tlf:+47  90514770
Synnøve Strandenæs
e-postsynnoeve.strandenaes@yahoo.no
25. STAVANGER (Ynglingen)
gruppeleder
tlf+47 91783699
Henning Dale
e-post25.stavanger@gmail.com
SUNDE
gruppeleder
tlf:+47 48104308
Tarald  Svanes
e-posttarald.svanes@lyse.net
FINNØY og TALJE - oppstart våren 2020
kontaktperson
tlf:+47 95882864
Jone Ullenes
e-postjone.ullenes@gmail.com
TASTA
gruppeleder
tlf:+47 90117957
John Sigve Risanger
e-postjsigver@online.no
UBURHEDLEREN (Tjensvoll)
gruppeleder
tlf:+47 47648659
Ole Norland
e-postuburhedleren@gmail.com
VARDEN (Storhaug)
gruppeleder
tlf:+47 41248770
Christiane Howlid Dale
e-postvardenspeider@gmail.com