VI BETYR EN FORSKJELL FOR ANDRE OG NATUREN

Speidere bidrar til positive endringer ved å gjøre bevisste valg for å bety noe for andre. Samfunnsengasjement er en viktig del av speidingens formål. I Speiderloven lover vi blant annet å arbeide for fred, ta vare på naturen, ta ansvar og vise vei. 

VI ER ÅPNE OG INKLUDERENDE 

Mangfold er en styrke og vi ønsker at medlemmene i større grad skal gjenspeile samfunnet rundt oss. Vi vil rekruttere bredere, og nå nye målgrupper. Speiding forandrer liv, og vi vil at alle unge mennesker skal få muligheten til å bli speidere.

VI REKRUTTERER OG UTVIKLER FLERE GODE LEDERE 

For at vi skal utvikle oss og fortsatt kunne tilby et godt og trygt aktivitetstilbud for barn og unge, må vi ha mange og gode ledere med ulik kompetanse, alder og bakgrunn. Vi må ha gode systemer for hvordan vi slipper til og gir ansvar til nye generasjoner, sikrer verdi- og kunnskapsoverføring og støtter opp om et ungt lederskap med voksent nærvær. Ledertrening skjer gjennom speidere og ledere som får ansvar og oppgaver i takt med alder, utvikling og forutsetninger, gjennom arbeidet lokalt eller nasjonalt, eller på turer, leirer og arrangementer.