VEKST

En levende organisasjon er en organisasjon som vokser. Uten nye medlemmer har KFUK-KFUM-speiderne ingen fremtid. Kretsen og hver enkelt gruppe må gjøre sitt for at organisasjonen skal vokse, få nye medlemmer og fortsatt være livskraftig. Flere speidere gir en positiv spiral: Store grupper gir egenrekruttering av ledere, bedre kvalitet på arbeidet, bedre økonomi og flere aktiviteter. Dette bidrar igjen til flere speidere.

LEDERE

KFUK-KFUM-speiderne tilbyr ledertrening som en kjerneaktivitet, og dette må også være tilfelle for fremtiden. Å utvikle gode ledere er ikke bare noe vår organisasjon vil ha nytte av, men også samfunnet for øvrig. For å sikre oss kvalitet må ledertreningen jevnlig fornyes

SAMFUNNSENGASJEMENT

Som KFUK-KFUM-speidere engasjerer vi oss i det samfunnet vi lever i og deltar aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Vi engasjerer oss der vi bor, verner om naturen og hjelper mennesker som trenger det. Samfunnsengasjement synliggjør det ansvaret vi har for andre enn oss selv, og verdiene vi står for.