KFUK-KFUM-speiderne driver ledertrening gjennom patruljesystemet, ungt lederskap og utfordringer til å vokse på. Gjennom deltakelse i kursstaber tar en med seg kunnskap tilbake til gruppa, men også fordi man gjennom deltakelsen blir motivert til å drive det daglige speiderarbeidet fremover.

Som stab på kurs ønsker vi deg:

  • Velkommen til et skritt videre!
  • Velkommen til fellesskap som gir inspirasjon og mulighet til å videreutvikle deg selv.
  • Vi inviterer nettopp deg som ønsker og synes det er spennende å tilrettelegge for at kommende patruljeførere kan lære nye ferdigheter og få muligheter til å vokse. 


Her finner du oversikt på kretsens sine arrangement.