BRYNE KFUK-KFUM-speidere                                       BORE KFUK-KFUM-speidarar
gruppeleder: Kjell Arild Nilsen                                         gruppeleder: Erik Andersen
tlf: +47 97161401                                                            tlf: +47 95196944
@ kjellan@yahoo.com                                                       @ bore.kmspeider@gmail.com

til nettsiden >                                                                      til nettsiden >                                

 

KLEPP KFUK-KFUM-speidere                                        SOLA KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Per Martin Stokland                                   gruppeleder: Jone Oltedal
tlf: +47 91349399                                                            tlf: +47 98698135
@ per.martin.stokland@kleppnett.no                              @ sola.kmspeidere@gmail.com

 

STOKKALANDSMARKA                            
KFUK-KFUM-speidere                                                     SØRABYGDÅ KFUK-KFUM-speidere

gruppeleder: Turid Boganes                                             gruppeleder: Geir F. Syvertsen            
tlf: +47 46672826                                                             tlf: +47 93444752
@                                                                                         @ sorabygda@gmail.com 

 

VARHAUG KFUK-KFUM-speidarar                                VIGRESTAD KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Andrè Vagle                                                 gruppeleder: Reidar Klausen
tlf: +47 48145331                                                             tlf: 
@ andre_deere@hotmail.com                                            @ speidaren@gmail.com

 

ÅLGÅRD KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Hans Loke Rognstad Sørensen
tlf: +47 90762936
@ hansloke.r.s@gmail.com

til nettsiden >