For 2019 gjelder følgende satser:

ORDINÆR kontingent:

Forbundskontingent: 460 kroner
Kretskontingent: 158 kroner
Gruppekontingent: xx (gruppene har egne satser)

For FAMILIESPEIDERE gjelder følgende satser i 2019:

Forbundskontingent: 115 kroner
Kretskontingent: 32 kroner
Gruppekontingent: xx (gruppene har egne satser)

 

GENERELT OM KONTINGENTEN

Kontingenten består av ftre deler:

  • Forbundskontingent - den største delen går til Norges KFUK-KFUM-speidere (dekker blant annet Speiderbladet, forsikringsordning og utvikling av speiderprogam)
  • Kretskontingent - en del går til Rogaland KFUK-KFUM-speidere 
  • Gruppekontingent

Forsikringsordningen fra forbundet gjelder bare for medlemmer som har betalt kontingent. Denne gjelder både på vanlige speidermøter og for turer speiderne drar på i regi av gruppene. 

Det vil bli krevd inn halv kontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter skolestart på høsten. 

 

I 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. Dette erstatter den tidligere ordningen med familiemoderasjon.