BEKKEFARET KFUK-KFUM-speidere                              ENGØYHOLMEN KFUK-KFUM-speidere 
gruppeleder: Ole Gabrielsen                                              kontakt: Karl Inge Tjøstheim
tlf: +47 90644352                                                              tlf: +47 91698936
@ gruppeleder@bekkefaretspeiderne.no                         @ karl_inge@msn.com

til nettsiden >                                                                      til nettsiden >  

                                                               

FINNØY OG TALGJE KFUK-KFUM-speidarar                  HINNA KFUK-KFUM-speidere 
gruppeleder: Jone Ullenes                                                  gruppeleder: Beth Erfjord 
tlf: +47 95882864                                                               tlf: +47 91318845   
@ finnoyspeidar@gmail.com                                              beth.erfjord@lyse.net   

til nettsiden >

 

HUNDVÅG KFUK-KFUM-speidere                                   KAMPEN KFUK-KFUM-speidere  
gruppeleder: Trond Erik Børresen                                      gruppeleder: Gaute Brækken 
tlf: +47 93488740                                                               tlf: +47 488 957 48
hundvaag.km@gmail.com                                               @ gb799@kirken.no  

                                                                                               til nettside > 

                                                                                           

MADLAMARK KFUK-KFUM-speidere                             RENNESØY KFUK-KFUM-speidarar   
gruppeleder: Elin L. Reikerås                                              gruppeleder: Synnøve Strandenæs  
tlf: +47 91774063 (Jane)                                                    tlf: +47 90514770
@ madlamarkspeider@gmail.com                                       @ synnoeve.strandenaes@yahoo.no   

 

25. STAVANGER KFUK-KFUM-speidere                            SUNDE KFUK-KFUM-speidere   
gruppeleder: Henning Dale                                                   gruppeleder: Sindre Kvie   
tlf: +47 91783699                                                                 tlf: +47 48369421 
@ 25.stavanger@gmail.com                                                   @ sindrekv13@gmail.com

til nettsiden >                                                                         til nettsiden >      

 

TASTA KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Silje Kjosavik
tlf: +47 41121093
@ steinarsdatter@live.no

til nettsiden > 

 

UBURHEDLREN KFUK-KFUM speidere                       VARDEN KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Ole Norland                                                gruppeleder: Christiane H. Dale
tlf: +47 47648659                                                            tlf: +47 41248770
@ uburhedleren@gmail.com                                            @ vardenspeider@gmail.com 

til nettsiden >                                                                     til nettsiden >