BEKKEFARET KFUK-KFUM-speidere                              BYHAUGEN KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Ole Gabrielsen                                              kontakt: Helen S. Norland
tlf: +47 90644352                                                              tlf: 94009491
@ gruppeleder@bekkefaretspeiderne.no                         @ post@rogalandspeider.no

til nettsiden >                                                                      Hvilende fra januar 2023 

 

ENGØYHOLMEN KFUK-KFUM-speidere                       FINNØY OG TALGJE
SJØSPEIDERGRUPPE                                                        KFUK-KFUM-speidarar

gruppeleder: Aksel Tidemand Onarheim                          gruppeleder: Jone Ullenes
tlf: +47 90610969                                                              tlf: +47 95882864
@ aksel.tidemand.onarheim@lyse.net                              @ finnoyspeidar@gmail.com

til nettsiden >                                                                       til nettsiden >

 

HINNA KFUK-KFUM-speidere                                         HUNDVÅG KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Beth Erfjord                                                  gruppeleder: Trond Erik Børresen
tlf: +47 91318845                                                              tlf: +47 93488740
@ beth.erfjord@lyse.net                                                     @ hundvaag.km@gmail.com 

                                                                                              til nettsiden >

 

KAMPEN KFUK-KFUM-speidere                                    MADLAMARK KFUK-KFUM-speidere
kontaktperson: Gaute Brækken                                       gruppeleder: Elin L. Reikerås
                                                                                             tlf: +47 91774063 (Jane)
@ gb799@kirken.no                                                           @ madlamarkspeider@gmail.com 

til nettside > 

 

RENNESØY KFUK-KFUM-speidarar                                25. STAVANGER KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Synnøve Strandenæs                                   gruppeleder: Henning Dale
tlf: +47 90514770                                                              tlf: +47 91783699
@ synnoeve.strandenaes@yahoo.no                                 @ 25.stavanger@gmail.com 

                                                                                              til nettsiden > 

 

SUNDE KFUK-KFUM-speidere                                       TASTA KFUK-KFUM-speidere
kontakt: Truls G. Skjæveland                                            gruppeleder: Silje Kjosavik
tlf: +47 90621316                                                             tlf: +47 41121093
@ trulsgs@gmail.com                                                         @ steinarsdatter@live.no

til nettsiden >                                                                         til nettsiden > 

 

UBURHEDLREN KFUK-KFUM speidere                       VARDEN KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Ole Norland                                                gruppeleder: Christiane H. Dale
tlf: +47 47648659                                                            tlf: +47 41248770
@ uburhedleren@gmail.com                                            @ vardenspeider@gmail.com 

til nettsiden >                                                                     til nettsiden >