Rogaland krets har 29 aktive grupper fordelt i Stavanger, Sandnes, Jæren, Ryfylke, Strandalandet, Dalane og Agder.