På grunn av økt skogbrannfare i Rogaland har brannsjefen innført generelt bålforbud i Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine eierkommuner fra og med torsdag 26.3.20. Dette i henhold til forskrift om brannforebygging § 3.

Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er heller ikke tillatt med bråte- og flatebrenning i skog og utmark nå.

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Unntak

Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært svært mye nedbør over lang tid.

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Du kan grille i din egen hage.