I helga ble Grunnkurs patruljefører avholdt på Vier leirsted med 19 motiverte deltakere. Mange av dem er patruljeførere, og resten kommer til å bli patruljeførere. I alle fall er det disse speiderne som vil være fremtidens speiderledere, og de vil gjøre en god jobb!

Gjennom kurset lærte deltakerne hvordan man skal planlegge et semester ved å lage en semesterplan og møteplaner, de lærte om hvordan man skal oppføre seg for at alle skal føle seg trygge i speideren og hvordan man kan fordele oppgaver på forskjellige patruljemedlemmer. Deltakerne fikk en viktig oppgave de skulle jobbe med hele helga, nemlig å forberede en instruksjon som de skulle holde for resten av patruljen. Her stod alle deltakerne med glans, og vi fikk se instruksjoner som strakk seg helt fra knuter til brannslukking, og fra tegning til svømming på land.

Konseptet Patruljeførerkurs

Kurset er lagt opp på en slik måte at deltakerne blir delt opp i patruljer hvor alle får mulighet til enten å være patruljefører eller patruljeførerassistent. Disse oppgavene går på rundgang. I hver patrulje er det minst to veiledere som er rovere eller unge ledere. Kurset har altså ”Ungt lederskap, voksent nærvær” i fokus på mange nivåer. I tillegg får deltakerne jobbe med oppgaver selv og lærer gjennom prøving og feiling. Dette er to viktige elementer i speidermetoden.

Fikk du ikke mulighet til å delta på Grunnkurs patruljefører denne gangen? Frykt ikke! Til våren settes det opp et nytt kurs 16.-18. mars 2018. Påmeldingen er allerede åpen, så det er bare å melde deg eller patruljeførerne i gruppa på. Du finner arrangementet ved å trykke her.

 

Bilder tatt av Helen Sola Norland, Ida Hovland og Halvard S. Wersland