Halvard er et velkjent ansikt for mange – han har vært med i kursstaber, har sittet i kretsstyret, vært ombudsleder for Rover Rogaland og har sittet i landsstyret.


Opptatt av  mangfold
Halvard er opptatt av mangfold. Mangfold omhandler å lære, utforske og respektere forskjeller. Det handler om å være bevisst og reflektert på din egen rolle i en gruppe eller samfunn og også å ha innsikt i hva andre gjør og hva deres roller er. Ved å ha fokus på mangfold får vi også innsikt i hvilket potensial og hvilke ferdigheter vi har som mennesker. 
Dessuten utvikler KFUK-KFUM-speiderne barn og ungdom til trygge voksne med ansvar for fellesskapet hvor læringen foregår i friluft gjennom mestring og i respekt for naturen.


Halvard vil begynne i stillingen 1. september 2017.

 

Vi gleder oss til å få han på plass.