Historien til Sør-Sudan har vært preget av konflikt. Den lange krigshistorien har medført at svært mange unge sørsudanere har vokst opp med mangel på muligheter, i tillegg lever svært mange barn og unge med traumer fra opplevelser de har gått gjennom. I 2016 var det flere flyktninger som flyktet fra Sør-Sudan til Uganda enn flyktninger og migranter som krysset Middelhavet på vei til Europa. 

Gjennom prosjektet «Promoting peace through trauma healing of South Sudan refeguees in Uganda» jobber KFUK-KFUM Global, KFUK Uganda og KFUK Sør-Sudan med traumebehandling. En del av vårt arbeid i Uganda er rettet mot barn. Her benytter vi oss av tegneteknikker som en del av vår traumebehandling for flyktningbarna fra Sør-Sudan. 
 

 

FAKTA

• Seks millioner sørsudanere, over halvparten av landets befolkning, trenger humanitær hjelp. Flyktninghjelpen slo alarm om matmangel i juli 2016, og kamphandlingene den siste tiden vil gjøre det stadig vanskeligere å nå fram med nødvendig hjelp til flere deler av landet.

• I slutten av juni var nærmere 230.000 personer fra Sør-Sudan registrert som flyktninger i Uganda. Mellom 8. juli og 1. august kom nær 56.000 nye flyktninger fra Sør-Sudan til Uganda. Av disse var mer enn 85 prosent kvinner og barn.

• Det totale antallet flyktninger som har flyktet fra Sør-Sudan til nabolandene siden desember 2013 er nær 900.000.

• I tillegg er over 1,6 millioner mennesker på flukt inne i landet. Totalt er over 2,6 millioner mennesker tvunget på flukt i og fra verdens nyeste stat. Dermed er Sør-Sudan blant de landene med størst andel av befolkningen på flukt.

kilde; FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Tall per 01.08.2016