I den forbindelse ønsker vi å gi ut «Jenter fikser alt!  Norges KFUK-Speidere – speiderforbund, kristen organisasjon og kvinnebevegelse». Dette er i dag et manus som tidligere viselandssjef Ingrid Hauge har skrevet, og vi er mange som mener at det fortjener å bli en bok til glede for mange.

 

 Boka begynner med en refleksjon rundt speiding som ide og praksis. Hva er egentlig speiding? Hva var, og er, mål og hensikt med speiderarbeid? Hva tenkte de som startet bevegelsen?

Videre undersøker boka hvordan Norges KFUK-Speidere drev speiderarbeid med utgangspunkt i Baden-Powells ideer. Hvordan fulgte de opp ideene? Hva var viktig for dem? 

Norges KFUK-Speidere var ikke bare et speiderforbund, det var også en arbeidsgren innen KFUK. Det vil si at det var en organisasjon med en kristen målsetning. Hva betydde det i praksis? Fantes det noen gang en egen speider-teologi? Hvordan profilerte KFUK-speiderne seg som en kristen organisasjon?

At Norges KFUK-speidere var en kvinnebevegelse, var en selvfølge og lå i sakens natur. Da organisasjonen ble stiftet, var det ingen som stilte spørsmål ved det. Boka spør likevel: Hvorfor var det så opplagt at det måtte være en organisasjon for jenter og kvinner? Hva betydde det for medlemmene? Hvordan endret kvinneprofilen seg i takt med utviklingen i samfunnet?

Dette er ikke en historiebok i vanlig forstand. Den forteller ikke først og fremst om minneverdige leirer og møter. Ingrid Hauge tar utgangspunkt i bøker, blader, sanger og andre tekster som nådde ut til tusenvis av norske jenter, og prøver å belyse hvilke verdier og ideer de formidlet. 

Avslutningen ser nærmere på hva medlemmene fikk igjen for å være KFUK-speidere.


 

Forbundet ønsker at det skal bli ei bok, men har ikke midler til en utgivelse. Det blir søkt om støtte ulike steder, men vi har foreløpig ikke fått positive svar.

Kan du tenke deg å kjøpe boken på forhånd slik at vi har penger til å la den få en fin utforming og god trykk. Eventuelt gi en gave til prosjektet?

Vi har satt prisen til kr 300,- og håper på minst 250 forhåndkjøpere. Da vil prosjektet kunne gjennomføres. Kanskje du også kjenner noen potensielle kjøpere som kan utfordres til å bidra? Eller at du kjøper flere slik at du har en å gi bort?

Ditt bidrag sendes til kontonummer 9710 61 41596  (navn Grete Mugaas) eller vipps til 41 10 58 24 (samme navn).