Roverkretstinget arrangeres hvert år siste helgen i august. På roverkretstinget stemmer man på saker som angår roverne. Alle godkjente rovere (som har betalt medlemskontingent og er i roveralder) i KFUK-KFUM-Speiderne har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett på roverkretstinget. .

Aktuelle saker gav mulighet til gode debatter. Sakene som ble lagt frem bar preg av at de var godt forberedt. 

NYTT ROVEROMBUD

Joakim Anda Schanche fra Varden har rykket opp som leder i Roverombudet. For perioden 2018-2019 har han med seg Magrete Tendenes Ruud (Ålgård), Simon Røberg Ullenes (Rennesøy), Karna-Krestine Hetland (Hana), Guro Fuglestad (Ålgård), Mathilde Ø. Johannesen (Tasta) og Oddbjørn mestad Rønnestad (Gand).

TAKK FOR INNSATSEN

Kretsen benytter anledningen til å TAKKE Emlie Hovland, Kristina Auestad, Peder Havik, Johannes Dyrseth og Vegar Brain for deres innsast i roverombudet i Rogaland.