Kretsleiren 2020 er et samarbeid mellom Haugaland og Rogaland kretser. Leiren er organisert som et prosjekt med en egen komite bestående av lederne av de forskjellige etatene på leiren. Kretsstyrene i begge kretsene har oppnevnt Johan Andreas Håland Thorkaas som leirsjef for kretsleir 2020.

Johan Andreas har nyttig erfaring fra ulike leirkomiter. Med sin bakgrunn fra kretsstyret i perioden 2019 –2021 er han godt kjent med organisasjonen og med kretsens vedtatte strategi. Han har med seg Jon Magne Gabrielsen fra Haugaland krets som er oppnvent som viseleirsjef.

Vi har spurt Johan Andreas om hva som er hans motivasjon for oppgaven:

"Jeg har lyst til at kretsleir 2020 skal være et arrangement der alle som er deltakere, og stab skal ha det kjekt, før, under og etter leiren. Vi skal utfordre unge til å ta på seg oppgaver med ansvar de kan vokse i. God stemning trumfer teknisk avanserte løsninger, intenst program, kompliserte middager, og store sceneproduksjoner.

Det viktigste er at det er kjekt, for hvis ikke er det jo ikke så er det jo ikke speiding."