På lørdag ble Kretsting avholdt på Ljosheim Bedehus på Sola. Vi var vitne til spennende diskusjoner om blant annet strategi, ungt lederskap og de tradisjonelle sakene budsjett, regnskap og årsmelding. I tillegg ble det delt ut hederstegn for både 10 og 25 års ledergjerning for Norges KFUK-KFUM-speidere og hilsener fra blant annet Haugaland krets, Agder krets, Vesterlen krets og Landsstyret og generalsekretær.

Det var mange som benyttet seg flittig av taleretten sin og var aktive på talerstolen. Spesielt var det de unge roverne og PF-delegatene som gjorde seg bemerket med reflekterte innspill til diskusjonen. Tradisjonen tro hadde også PF-delegatene med seg en pose bamsemums som de la igjen på talerstolen til de som var oppe for å snakke. Kanskje dette er noe av grunnen til at så mange var aktive?

Vi fikk også høre på inspirerende innlegg fra Ingrid Marie Bull-Njaa Ørland om «Ungt lederskap – voksent nærvær», og fra Tone Middelthon om samfunnsengasjement. De oppfordret oss til å utfordre de unge lederne i gruppa til oppgaver på speidermøter. Kanskje bare det å organisere en lek én gang er nok til at en speider føler seg sett og får en mestringsfølelse?

Takk til delegater fra gruppene og fra PF- og Rovertinget, gjester, styremedlemmer og ikke minst lokalkomiteen for et vellykket Kretsting 2018!

 

Bilder av Halvard S. Wersland, Helen Sola Norland