Kort oppsummering fra HK (hovedkomiteen):

Leiren er IKKE avlyst, dette blir bestemt 25. mai 2020.

Kretsleiren er tross alt 1. -7. august for Haugaland og Rogaland, hele fire måneder frem i tid. Gruppene melder seg på som normalt innen 30. april 2020. 

Staben TRENGER deltakerantall for å kunne planlegge leiren videre. Selv om koronasituasjonen er foreløpig ganske uoversiktlig fortsetter de med planleggingen av en FANTASTISK leir i Bjerkrem. Denne beslutningen er tatt i samråd med kretslederne og kretsleirledelsen. 

Staben trenger et deltakertall for å kunne beregne mat, doer, antall vannposter, størrelse på telt, aktivitetsmateriell, raier, osv.

Om påmelding og betaling

Påmeldingsfristen inn til leiren er 30. april.  De fleste gruppene har en tidligere frist slik at lederne kan få lagt påmeldingene inn i systemet.

  • Etter 30. april så koster det 100kr mer å melde seg på leiren.
  • Etter 1. juni koster det 200kr mer å melde seg på leiren. 
  • Det koster ikke noe å melde seg av leiren FØR 1. juni. Det vil altså si at du kan melde deg på uten risiko.

Leiren tar inn leirkontingenten etter 14. juni 2020. Gruppene tar den inn litt før fra sine speidere og ledere. Det gjør også at du ikke trenger å betale for leiren, før du vet om det blir noe av den. 

Maur 

Det er fortsatt mulig å melde seg på som maur. Det trengs mange dyktige maur på kretsleiren.
Maurleiren er delt opp i tre perioder; før, under og etter. Det er ønskelig at flest mulig kan være med på alle tre periodene. Ønsker du  mer informasjon kontakt: maur@samanmednaturen.no

 

Har du noen spørsmål, så ta kontakt med din leder, eller paamelding@samanmednaturen.no

 

Følg leiren på Facebook

 

Speiderhilsen
Staben på kretsleiren Saman med naturen