Med dyktige veiledere fikk deltakerne lære mye om hvordan man leder en patrulje. Fokuset var på hvordan man planlegger et speidersemester med både møteplaner, semesterplaner og instruksjonsplaner. I tillegg fikk deltakerne prøve seg på å holde instruksjoner for hverandre, lære om organisasjonsoppbyggingen vår, tips til andakter og hvordan man kan gjøre speideren trygg for alle.

Gjennom helgen var stemningen god og latteren satt løst. Ved siden av alle kursøktene fikk også deltakerne stor mulighet til å bli kjent med speidere fra andre grupper. Vennskap ble knyttet på kryss og tvers. 

 

 

Bilder: Helen Sola Norland og Halvard S. Wersland