Patruljeførere, rovere og ledere var samlet i Sarpsborg (30.mars-2.april) for å drøfte viktige saker og velge nytt landsstyre. Engasjerte delegater bidro til et flott landsting med viktige veivalg for organisasjonen. Det ble utvist stort engasjement fra Rogalandsbenken. Alle våre delegater (inkludert førstegangsreisende) var på talerstolen en eller flere ganger med replikker eller innlegg.

LØRDAG formiddag ble Spf- vedtekter og ny strategiprosess 2020-2025 diskutert på påvirkningstorget. Landsstyret fikk mange gode innspill med seg i det videre arbeidet.
Det var også informasjonstorg om program og ledertrening, Hypersys, Futura 2018, Nasjonale tillitsverv.

DIRIGENTSKAPET hadde hele helgen god kontroll på kde mange sakene som ble behandlet. Bruk av mentometersystemet ved avstemminger bidro til rask og effektiv votering. Lørdagen ble avsluttet med kveldsgudstjeneste i Sarpsborg kirke etterfulgt med flott underholdning med blant annet Kari Stokke ved pianoet.

LANDSTYRET 2017-2019
Etter et spennende valg, hvor deler av valget ble underkjent av kontrollkomiteen og måtte gjøre en ny, ble det landsstyret for perioden 2017-2019 bestående av:
Gunvor Meling (landssjef),  Sindre Nesse (viselandssjef), Erlend Arnøy, Anders Reggestad, Veronica Nysted Montgomery, Anne-Line Evenstad Dahlen, Marta Nagel-Alne og Martin Grønfjell. Maren Pernille Indreeid Øvregaard (leder av rovernemda).
Varamedlemmer: Håkon Selnes og Siren Therese Klausen. 

Rogaland krets er representert med Erlend Arnøy (Gand) og Veronica Nysted Montgomery (Ålgård). 
Vi ønsker dem LYKKE TIL med vervene i landsstyret.

Vi ønsker óg Anne Valen (Bryne) og Inger Christine Roth Jacobsen (Frøyland/Orstad) lykke til med vervene i kontrollkomiteen og Spf.foto: Håkon Kristoffersen, Helen Sola Norland