Rogaland KFUK-KFUM-speidere starter opp en egen speidergruppe med tilrettelagt speiderarbeid i januar 2018. Gruppa vil i første omgang ha utgangspunkt i Stavangerregionen, med stor mulighet for utvidelse etter hvert.

Rogaland KFUK-KFUM-speidere starter opp dette tilbudet fordi vi ser at dette er en målgruppe vi ikke når godt nok og som ikke har et bra nok fritidstilbud i regionen. Speiderarbeidet vil bygge på kjerneverdiene til Norges KFUK-KFUM-speidere, men med aller mest fokus på fellesskap og personlig utvikling.

Arbeidet med oppstart er allerede i gang, men vi trenger flere engasjerte frivillige. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre mot oppstart av dette speiderarbeidet 25. januar 2018. Arbeidsgruppa skal lage program for speidermøter og turer som inkluderer alle medlemmene i speidergruppa. I tillegg vil arbeidsgruppa være med på gjennomføringen av speidermøtene og turene.

Vi søker nå DEG som vil være med i en arbeidsgruppe for å forme dette speiderarbeidet.

Krav til søker:

  • Du må være imøtekommende, engasjert og ha vilje til å hjelpe andre
  • Du må kjenne Norges KFUK-KFUM-speidernes verdier og arbeide for organisasjonens formål
  • Du må ha et ønske om å fremme personlig utvikling hos alle medlemmene i speidergruppa
  • Du må kunne fremvise godkjent politiattest
  • Det er ikke nødvendig med speidererfaring, men det er ønskelig om man har erfaring fra å jobbe med barn og ungdom med tilretteleggingsbehov

Vi tilbyr:

  • Muligheten til å gjøre en positiv forskjell i barn og ungdoms hverdag
  • Et positivt miljø med engasjerte frivillige
  • Mulighet til å delta på kurs innenfor speiderarbeidet og ledertrening
  • Dokumentasjon på arbeidet som legges ned, og en attest på dette

 

Søknadsfrist for å være med i arbeidsgruppa er 15. desember 2017. Søknaden må inneholde navn, kontaktinformasjon, kort om motivasjon og eventuell bakgrunn fra speiderarbeid og/eller arbeid med tilrettelegging. Søknad sendes til halvard@rogalandspeider.no.

Spørsmål rettes til Halvard S. Wersland på e-post (halvard@rogalandspeider.no) eller på telefon (948 90 464).

 

Informasjon til utskrift finner du her.