Ja, vi vet, revisor høres ikke ut som den mest spennende oppgaven, men den er desto mer viktig.

Rogaland KM-speidere trenger ny revisor for 2022.  Vervet er for ett år og gjelder konkret revidering av kretsens 2022 regnskap.  Oppgaven begrenses således til aktiv utøvelse av vervet i perioden januar-mars 2023 idet regnskapet for 2022 foreligger.

Ta kontakt med leder av valgkomiteen, John Sigve Risanger på tlf. 90117957 dersom du selv er villig til å påta deg vervet eller hvis du har tips om andre kandidater.