Et av kretsens fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er utrolig kjekt. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual eller et måldokument med informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med ansatt i kretsen som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen.

Du må:

  • Ha politiattest i orden

  • Være god til å lære bort

  • Ha erfaring i å holde kurs eller være interessert i å lære det

  • Brenne for et eller flere av temaene på kurset

Hvis et eller flere av arrangementene virker interessante å være med som kursstab på, bør du fylle ut søknadsskjema nederst på siden. 

 

2021

PF-ting, 29. - 31. januar 2021
Dette kurset samler patruljeførere fra hele kretsen for å diskutere speiderpolitikk. Kurset trenger en stab som er opptatt av demokratiopplæring, vet litt om forretningsorden, er opptatt av det som skjer i organisasjonen vår, nettverksbygging, diskutere saker som skal til landsting, og å inspirere patruljeførerne til videre arbeid. Vi trenger flere stabsmedlemmer over 17 år, både til å lede program, men også mer praktiske oppgaver som matlaging.

Grunnkurs patruljefører, 12. -14. mars 2021
Grunnkurs patruljefører, 22. -24. oktober 2021

Grunnkurs patruljefører foregår over helg med tettpakket program. Vi arrangerer 2 (to) kurs i 2021, en i mars og 1 i oktober. Kurset gir deltakerne grunnlag for å lede en patrulje på møter. Vi trenger en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på grunnkurs patruljefører eller Oppdrag Nord selv.  

Kursledere må ha vært instruktør på Grunnkurs patruljefører/Oppdrag Nord tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør også ha deltatt på Grunnkurs patruljefører/Oppdrag Nord som deltaker. Vi trenger én kursleder, èn kjøkkenansvarlig og åtte instruktører per kurs.

Videregående patruljeførerkurs, 24. -26. september 2021

Videregående patruljeførerkurs foregår over helg med tettpakket program. Kurset gir deltakerne grunnlag for å lede en patrulje på tur. Vi trenger en stab som har mye turerfaring og som helst har deltatt på videregående patruljeføerkurs eller Oppdrag Sør selv.

Kursledere må ha vært instruktør på Videregående patruljeførerkurs/Oppdrag Sør tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør også ha deltatt på Videregående patruljeførerkurs/Oppdrag Sør som deltaker. Vi trenger én kursleder, èn materialansvarlig og åtte instruktører.

14+ Leirliv, 23. -25. april 2021
14+ Sykkel og fisk, 11. -13. juni 2021
14+ Tur, 3. -5. september 2021
14+ Førstehjelp, 5. -7. november 2021

14+ kursene er en serie kurs som vanligevis varer en helg. Kursene er for dem som er i alder 14 år til 17 år (8. klasse til 1. år på videregående). Møt vandrere fra hele kretsen og delta på kjekke temakurs hvor det sosiale er like viktig soom det faglige. Vi søker 3-6 personer til stabene. I tillegg søker vi kursansvarlige.

Leir 56, 21. -24. mai 2021
Oppdager camp, 4. -6. juni 2021
Stifinner ekspedisjon, 11. -12. september 2021

Rogaland KFUK-KFUM-speidere inviterer til tre kjekke speiderarrangement. Møt speidere fra hele kretsen og delta på spennende aktiviteter. Vi søker rundt 10 personer på 16 år og eldre til stabene. I tillegg søker vi også én arrangementsansvarlig og én stabsansvarlig.

Ta kontakt
Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Helen om du har noen spørsmål om arrangementene i kretsen.