Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte samfunnsborgere.

Et team fra Prosperastiftelsen sammen med Gjensidigestiftelsen skal i løpet av høsten 2022 hjelpe oss med å kartlegge og legge en markedsføringsstrategi:

  • Kartlegge årsaken til hvorfor kvinner faller fra organisasjonen og hvorfor de ikke ønsker å være ledere. 
  • Legge en handlingsplan/ strategi til hvordan man kan få med flere kvinnelige ledere 
  • Legge en konkret markedsføringsstrategi for hvordan organisasjonen kan nå ut til flere jenter og kvinner

 

Les mer om vårt prosjektet. 

Om Prospera

Prosperastiftelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Deres visjon er at “ingen svar på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet”. Prosspera hjelper organisasjonene ved å sette sammen team på 6 frivillige konsulenter. De frivillige gir av sin kompetanse 5 timer i uka på kveldstid i 3 måneder. Målet er å hjelpe organisasjonene med å øke sin sosiale avkastning. Sammen skaper vi økt samfunnsnytte!

 

Foto: Amund Janssen