Innhold på kurset

Førstehjelp er den første hjelpen alle kan gi ved akutt skade eller sykdom. Det omfatter i prinsippet alt fra å sette plaster på et lite kutt i fingeren til hjerte-lunge-redning. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Førstehjelp må repeteres jevnlig for at man skal handle korrekt i en akuttsituasjon. Ellers anbefales på det sterkeste å ta et førstehjelpskurs hvert år. 

Kurset passer for:

  • Alle som mangler kunnskap og ønsker å lære det viktigste innenfor førstehjelp
  • Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har litt førstehjelpkunnskap fra før. Du må ha fyllt 14 år eller fyller 14 år i løpet av våren for å kunne delta.

Påmelding

Påmelding åpner i januar 2023
Vi har begrenset med plasser (15 deltakere), så «første mann til mølla» gjelder!

Deltakeravgift

Prisen er ikke fastsatt.

Spørsmål?

Har du spørsmål om påmelding eller betaling kan du sende en e-post til; post@rogalandspeider.no