Roverombudet 2019-2020
navnvervepostmobilgruppe
Magrete Tendenes Ruudombudsledere-post41205437Ålgård
Oddbjørn Mestad Rønnestadnestleder med opprykke-post98419552Gand
Liva Lindtveitstyremedlem (2 år)e-post90662304Bore
Kristoffer Fotlandstyremedlem (2 år)e-post97755046Tasta
Guro Fuglestadstyremedlem (1 år)e-post47531373Ålgård
Simon Ullenesstyremedlem (1 år)e-post94787828Rennesøy
Håkon Sola Fossvaramedleme-post47252531Bogafjell
Elisabeth Gjerde Tholvsenvaramedleme-post90019240dir. medlem

Foto: Lars Røraas