I følge organisajonsbestemmelsene §2.1 kan følgende delta på kretsting.

Kretsens besluttende organ er kretsting.

Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder.

På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett:

  • Gruppeledere.
  • Valgte representanter fra gruppene.
  • Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer.
  • To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting.
  • To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting.

 

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett:

  • Ansatte i kretsen.
  • Medlemmer i faste komiteer.

Alle medlemmer i kretsen kan møte som observatører.