Sist oppdatert tirsdag 25. mai 2020

Per dags dato oppfordres alle grupper til å innstille eller digitalisere speideraktivitet, eller ha små utendørs fritidsmøter med maks fem personer, frem til nye retningslinjer gis av FHI.

Utvidede tillatelser for fritidsaktiviteter fra 7. mai 

Fra 7. mai blir det tillatt å gjennomføre fritidsaktiviteter på offentlig sted for inntil 50 personer. Det er viktig at aktiviteten fortsatt skal foregå utendørs og smittevernsregler overholdes.

Den oppdaterte veilederen sier at:

  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

(Kilde: helsedirektoratet.no)

Dette innebærer fortsatt god hånd- og hostehygiene, holde minimumsavstand, og legge til rette for at aktiviteten kan gjennomføres på en trygg og ansvarlig måte. Husk at dere må ha en oversikt over hvem som deltar på aktiviteten slik at man kan spore smitten om nødvendig. De nye retningslinjene er et velkomment steg i riktig retning, og gjør at speidergrupper som ønsker og har mulighet kan gjenoppta større deler av aktiviteten igjen. Det er utviklet en veileder som du kan lese herSe samleside for aktivitetsforslag her. 

Følg med på rådene fra FHI, de lokale helsemyndighetene og kommunelegen. Dere finner informasjon fra de lokale helsemyndighetene på kommunenes egene nettsider. 

Følg med på rådene fra FHI, de lokale helsemyndighetene og kommunelegen. Dere finner informasjon fra de lokale helsemyndighetene på kommunenes egene nettsider. 

Regisonale kurs og arrangementer

12. mars ble alle nasjonale og regionale kurs ut april avlyst grunnet smittevernhensyn. Vurderingen er tatt på bakgrunn av økte forebyggende tiltak for å hindre smittespredning av korona. 28. mars ble UFO , 5.-11. juli besluttet utsatt til 2021.  27. april ble kretsleiren; Saman med naturen , 1.-7. august besluttet avlyst. 25. mai ble Oppdager Camp avlyst. Videre vurderinger vil tas løpende, og vi vil oppdatere ved endringer.

Er du i risikogruppen? 

Har du underliggende kroniske sykdommer eller av andre årsaker er i risikogruppen bes du ta en egen vurdering om deltagelse er hensiktsmessig. 

Speideraktivitet i grupper

Basert på innstrammede rutiner oppfordrer vi alle gruppene til å innstille eller digitalisere all speideraktivitet (som for eksempel møter og turer) som ikke er nødvendig. Grunnet at myndighetene åpner for utendørs fritidsaktiviteter på grupper opptil fem personer, åpner vi opp for at speidergrupper som ønsker det så smått kan starte aktivitet igjen. Følg til en hver tid reglene for smittevern under speidermøtet. Det innebærer at man skal ha god hånd- og hostehygiene, at det ikke må være mer enn fem sammen i hver gruppe, og det må være to meter mellom hver av dem. Ta kontakt med egen gruppe eller kretsen dersom du har spørsmål om lokale og regionale kurs og arrangementer.

FHI sine råd

Du kan lese mer om FHI sine råd ved arrangementer og samlinger knyttet til koronaviruset her. For å unngå smitte anbefaler vi at du følger FHI sine vaner som forebygger smitte.

  • Hold deg inne hvis du er syk eller i dårlig form.
  • Begrens håndhilsing og klemming.
  • Hold minst en meters avstand når 
  • Vask hender ofte og grundig med såpe og vann. Bruk antibac hvis håndvask ikke er mulig.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og prøv å hoste i et paprirtørkle som kastes etter bruk. Har du ikke papir kan du hoste i albuekroken. 
  • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet.

hentet fra kmspeider.no

 

Se videoen fra Helsedirektoratet med informasjon om koronaviruset til barn og unge: