AKTIVITETER

Annonserte arrangement.
Omvisninger for speidergrupper, enheter, OG-grupper, St.Georgs-gilder, og andre
Der er utarbeidet et patruljeaktivitetsmerke for Vesterlen Speidermuséum. Merket er delt inn i tre oppgaver og det tar sikte på et historisk samarbeide innenfor og utenfor kretsen.

 

ÅPNINGSTIDER OG PRISER

Museèet er åpent hver torsdag fra kl 10:00 - 14:00
Pris for omvisning: kr 10 pr barn, kr 20 pr voksen

Besøksadresse: Våganessvingen 5B, 4052 Røyneberg 
 

MÅL
- Unngå at gjenstander, historier, bilder, film m.m. forsvinner
- Registrere alt innkommet materiell
- Bevare historier ved intervjuer
- Søke samarbeid med andre speidermuséer i inn- og utland
 

PLANER FOR MUSÉET
Speidingens historie skal vises fram i museets lokaler, fortrinnsvis med skiftende utstillinger.
Lage mobile utstillinger som kan vises frem ved spesielle anledninger, eksempelvis:
          * speidergruppers jubileum /gruppe- og familiesamlinger.
          * firmaer, banker, kjøpesentre, messer o.l.

STØTTE TIL MUSÉETS ARBEID
Arbeidet kan støttes ved kjøp av andelsbrev i valørene:
    Kr.      50,-                        Kr      100,-  
    Kr      500,-                       Kr     1000,-
    Fritt beløp.

Ved å sette inn et beløp på kontonummer 3201.30.18625 og merke det med "Andelsbrev speidermuséum" vil du få tilsendt et andelsbrev pålydende ditt navn og støttesum.