Kretstinget er Rogaland KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsorgan. Her stakes kursen ut for det neste året og den er det du som delegat som beslutter. Derfor er det viktig at du forbereder deg godt ved å lese sakspapirene grundig. Husk at uenighet aldri er farlig.

Vi ønsker at du skal reise inspirert og begeistret hjem fra årets kretsting. Kretsstyret, dirigentskap, ansatt og andre har lagt til rette for det. Og så er det opp til deg og din egen motivasjon.

Vi ønsker deg velkommen til en aktiv deltakelse under kretsting 2018, og til å være med å påvirke Rogaland KFUK-KFUM-speidere sin framtid!

 

 Speiderhilsen  Kretsstyret