Innhenting av fødselsnummer 

Norges KFUK-KFUM-speidere melder automatisk inn alle gaver til Skattedirektoratet dersom du har gitt mer enn 500 kroner i løpet av et kalenderår, forutsatt at vi har ditt personnummer. Vi anser det som i våre giveres beste interesse å motta skattefradrag.

For å rapportere inn gaver må vi ha personnummer til våre givere. Dersom vi sitter på tilstrekkelig informasjon om giveren kan vi hente inn personnummer fra skatteetaten. For givere som er registrert i medlemssystemet, er det mulig å oppgi personnummeret på profilen i medlemssystemet. I tillegg kan personnummeret oppgis i tekstfeltet i nettbanken som dukker opp ved innlegging av betaling, per telefon eller sms til økonomirådgiver, telefonnummer 404 21 744. Vi ønsker ikke at personnummer skal sendes på e-post da det ikke er en trygg kanal. Vi sletter ditt personnummer hvis du ikke har støttet oss på to år. 


Vil du reservere deg mot at vi innhenter ditt fødselsnummer?

Dersom du ikke ønsker at vi skal innhente ditt fødselsnummer, og dermed heller ikke ønsker skattefradrag, vennligst ta kontakt med oss og gi beskjed. Alle tilbakemeldinger om skattefradrag kan sendes til økonomirådgiveren på e-post, eller telefon: 404 21 744.


Årsoppgave 

I begynnelsen av hvert år sender vi ut årsoppgave over fjorårets gaver til alle våre givere. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet. Årsoppgaven inneholder informasjon om alle gaver du har gitt til oss i løpet av det foregående kalenderår. Så lenge vi har fødselsnummeret ditt, går innmeldingen av gaver automatisk. Gavebeløp kommer ferdig utfylt på selvangivelsen.

Har du ikke fått årsoppgaven? 

Det kan være at vi har feil adresse til deg. Ta i så fall kontakt med økonomirådgiveren på e-post, eller telefon: 404 21 744.


Mangler gavebeløpet på din selvangivelse? 

Det kan være at vi mangler fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Ta kontakt med økonomirådgiveren på e-post, eller telefon: 404 21 744.


Hvilke gaver gir ikke rett til skattefradrag? 

Gaver gitt via Vipps og Facebook gir ikke automatisk skattefradrag. Dette er fordi Norges KFUK-KFUM-speidere ikke mottar personopplysningene til giver av gaven. Donasjoner som har blitt gitt anonymt gir heller ikke rett til skattefradrag.

Hvis du har gitt en donasjon til Norges KFUK-KFUM-speidere via Vipps eller Facebook, og ønsker skattefradrag for gaven, kontakt økonomirådgiveren på e-post, eller telefon: 404 21 744. Ha gjerne dokumentasjon på gaven klart (skjermbilde eller kvittering) slik at vi raskere får hjulpet deg. 


Bursdag, bryllup eller begravelse/bisettelse 

Skattefradrag for gaver gitt i forbindelse med bursdag, bryllup eller begravelse/bisettelse går alltid til jubilant, brudepar eller nærmeste pårørende. Dette er fordi gaven i utgangspunktet ble gitt til en av disse, og deretter videre til oss. Vi anser derfor jubilant, brudepar eller nærmeste pårørende som giver. 


Innsamlinger 

Innsamlinger, uansett type, er ikke fradragsberettiget. Å samle inn penger innebærer at en rekke andre mennesker har bidratt, og det blir da feil å gi skattefradrag til initiativtaker for hele beløpet.