Rogaland KFUK-KFUM-speidere er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med ca. 2000 medlemmer fordelt på 31 aktive grupper.

KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPILLER PÅ LAG I TROSOPPLÆRINGEN
Sammen med menighetene legger vi til rette for at barn og ungdom skal få mulighet til å reflektere over sitt liv og sin tro i lys av en treenig Gud. Vi jobber for at alle barn og ungdommer skal kunne delta i et trygt, kristent miljø der de kan prøve ut nye sider ved seg selv, oppleve mestring og utvikle hele seg.

UNGE LEDERE
Ledertrening handler om å ta ungdom på alvor, la dem slippe til, gi dem reell innflytelse og ansvar. Rogaland KFUK-KFUM-speidere lar barn og ungdom selv være ledere under overskriften: Ungt Ansvar – Voksent Nærvær.

Vi arrangerer lederkurs for patruljefører (7.-10. klassetrinn) 14+ kurs (temakurs;14-17 år), Veilederkurs (16-20 år), Ettåringsprogram for dem fra 18 år og eldre.

For å videreutvikle dette arbeidet trenger vi støtte fra din menighet. En offergave vil være til stor hjelp og inspirasjon og kan settes inn på konto: 3201.08.95617

FORSLAG TIL TEKST FOR OPPLESNING:
"Offeret i dag går til Rogaland KFUK-KFUM-speidere en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som vil hjelpe unge mennesker til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse. Gjennom ukentlige aktiviteter, ledertrening og leir skaper organisasjonen trygge og åpne fellesskap der alle får mulighet til å utfolde seg og utvikle hele seg med ånd, sjel og kropp. Rogaland KFUK-KFUM-speidere legger til rette for ungt engasjement og handling lokalt og globalt. Gaven som gis vil være et viktig bidrag i dette arbeidet."