BRYNE KFUK-KFUM-speidere                                       BORE KFUK-KFUM-speidarar
gruppeleder: Kjell Arild Nilsen                                         gruppeleder: Erik Andersen
tlf: +47 97161401                                                            tlf: +47 95196944
@ kjellan@yahoo.com                                                       @ bore.kmspeider@gmail.com

til nettsiden >                                                                      til nettsiden >                                

 

FRØYLAND/ORSTAD                                       
KFUK-KFUM-speidarar  
                                                  KLEPP KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Glenn Salthe                                                 gruppeleder: Per Martin Stokland
tlf: +47 47011918                                                              tlf: +47 91349399
@ glenn-salte@hotmail.com                                               @ per.martin.stokland@kleppnett.no

Hvilende fra høsten 2020

RANDABERG                                                   
KFUK-KFUM-speidere                                                     SOLA KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Håkon Hasting                                            gruppeleder: Ragnhild Grøndal
tlf: +47 90783205                                                             tlf: +47 41616311
@ ledere@randabergspeider.no                                         @ sola.kmspeidere@gmail.com

 

STOKKALANDSMARKA                            
KFUK-KFUM-speidere                                                     SØRABYGDÅ KFUK-KFUM-speidere

gruppeleder: Turid Boganes                                             gruppeleder: Geir F. Syvertsen            
tlf: +47 46672826                                                             tlf: +47
@                                                                                         @ sorabygda@gmail.com 

 

VARHAUG KFUK-KFUM-speidarar                                VIGRESTAD KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Andrè Vagle                                                 gruppeleder: Njål Aarsland
tlf: +47 48145331                                                             tlf: +47 40204547
@ andre_deere@hotmail.com                                            @ njal.aarsland@lyse.net 

 

ÅLGÅRD KFUK-KFUM-speidere
gruppeleder: Birte B. Langebro
tlf: +47 99439784
@ birte.b.langebro@gmail.com

til nettsiden >