BRYNE
gruppeleder
tlf:+47 97161401
Kjell Arild Nielsen
e-postkjellan@yahoo.com
BORE
gruppeleder
tlf:+47 951096944
Erik Andersen
e-postandersen.erik.3@gmail.com
FRØYLAND/ORSTAD
gruppeleder
tlf:+47 47011918 
Glenn Salte
e-postglenn-salte@hotmail.com 
KLEPP
gruppeleder
tlf:+47 91349399
Per Martin Stokland
e-postper.martin.stokland@kleppnett.no
RANDABERG
gruppeleder
tlf:+47  90783205
Håkon Hasting
e-postledere@randabergspeider.no
SOLA
gruppeleder
tlf:+47 98698135
Jone Oltedal
e-postsola.kmspeidere@gmail.com
STOKKALANDSMARKA
kontaktperson
tlf:+47 92671544
Lars Slettebø
e-post:lars.slettebo@hakyrkja.no
SØRABYGDÅ
gruppeleder
tlf:+47 94806076 
Olav Skjerpe
e-postsorabygda@gmail.com
VARHAUG
gruppeleder
tlf:+47 48145331
 Andre Vagle
e-postandre_deere@hotmail.com
VIGRESTAD
gruppeleder
tlf.+47 40204547
Njål Aarsland
e-postnjal.aarsland@lyse.net
ÅLGÅRD
gruppeleder
tlf:+47 99439784
Birte B. Langebro
e-postbirte.b.langebro@gmail.com