Haikeruter fra Gnist 2022 

Kombinert Tråkk med haikerutene fra landsleiren. Nå får patruljene en ny mulighet til å  gå tur i vakkert naturlandskap på Forsand. 

Lette haiker

Middels haiker

Utfordrende haiker 

 

Eiliv (medlem i haikekomiten Gnist 2022) har noe ferdigtrykte rutebeskrivelser og kart. Ta kontakt dersom dere er interesert i ferdig trykte dokumenter.

epost: eiliv.skomedal@kmspeider.no

 

Foto: Lars Røraas