Visste du at hvert år gjennomfører KFUK-KFUM-speidere over 70 000 overnattinger. Mange av disse overnattingene skjer i friluft med snø- hule, gapahuk eller telt. Fokus på sikkerhet blir da viktig.

Det å ha speidere på tur innebærer en del oppfølgingsoppgaver, som å ha kontakt med deltakerne og foresatte.

Kom å lær om beredskap og hjemmelederen sine oppgaver!

 

Sted: Bore bedehus, Verdalsvegen 39, 4352 Kleppe.
Kl: 18:00-20:00
Tid: 8. februar